14-10-23 अमावस्या तर्पण गीता पाठ पांच सूत्र पाठ ब्राह्मण भोजन ब्राह्मण दक्षिणा सेवा
गीता पाठ, पांच सूत्र पाठ, ब्राह्मण भोजन, वस्त्र एवं दक्षिणा की सेवा - 7100 /INR
अमावस्या के दिन आश्रम में तर्पण सेवा - 5500
तर्पण सेवा आनलाइन - 3500
पांच सूत्र पाठ, भोजन एवं दक्षिणा की सेवा - 3100 /INR